Hãy sở hữu một cơ thể săn chắc bằng những động tác sau đây

Alternating biceps curl – (4 set, 10 rep)

VỚI NHỮNG AI DƯỜNG NHƯ KHÔNG CÓ THỜI GIAN TRỐNG ĐỂ ĐẾN PHÒNG TẬP, BẠN CŨNG CÓ THỂ THỬ SỨC VỚI NHỮNG BÀI TẬP HIỆU QUẢ NGAY TẠI NHÀ CỦA MÌNH NHÉ. CHỈ VỚI MỘT CẶP TẠ ĐƠN, THEHINH.2017VN.COM SẼ ĐẾN ĐẾN CHO BẠN VIDEO HƯỚNG DẪN CỤ THỂ NHẤT, GIÚP BẠN CÓ THỂ SỞ HỮU CƠ BẮP SĂN CHẮC NGAY TẠI NHÀ HIỆU QUẢ NHẤT!

Kết quả hình ảnh cho thể hình

Các động tác gồm:

Động tác 1: 

Goblet squat – xuống tấn (4 set, 20 rep với mỗi bên)

Động tác 2:

Plank row – trong tư thế chống đẩy (4 set, 10 – 15 rep với mỗi bên)

Động tác 3:

Chess press + bent-over – (4 set, 12 rep)

Động tác 4:

Standing single arm shoulder press – (4 set, 15 rep)

Động tác 5:
Lying tricep extension – (4 set, 10 rep)
Động tác 6:
Alternating biceps curl – động tác cuốn tạ lần lượt cho bắp tay (4 set, 10 rep)

Động tác 7:

Single leg calve raise – (4 set, 15 rep với mỗi chân)

Động tác 8:

Weighted ab crunch – (4 set, 25 rep)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>