cách kéo xà đơn lòng bàn tay hướng ra ngoài

Kéo xà đơn lòng bàn tay hướng ra – vua của các bài tập lưng

image002

Một nghiên cứu của tạp chí nguyên cứu sức khỏe và thể lực (Journal of Strength and Conditioning Research) đã sử dụng máy đo điện cơ đồ trên 21