cách tập cơ bắp nâng cao

Nếu cân nặng vừa đủ bảo đảm cơ bắp của bạn sẽ lộ ra mà thôi

18

Để sở hữu cơ bắp đẹp, bạn cần xây dựng một chương trình nâng cao thể lực như vậy sẽ giúp bạn nâng tạ có trọng lượng mà bạn không