cẩm nang tập cơ ngực

Hãy nắm vững cẩm nang thể hình này, để có thể đạt được bộ ngực hoàn hảo

pec-deck-machine

Tương tự như động tác 1, nhưng lần này bạn sẽ cầm 2 tại đơn và đẩy lên xuống. Và trong động tác này khuỷu tay cố định là yếu tố quan trọng để bạn đạt hiệu