cần ăn gì trước khi tập thể hình

Tập thể hình thì cần phải ăn gì trước và sau khi tập?

118ddb58d1d53cc227fde761570c82ce11708832

Đặc biệt, đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu việc khôi phục và xây dựng cơ bắp của bạn. Quá trình xây dựng lại cơ bắp cơ bản