làm cách nào để phát triển cơ vai

Làm cách nào để có thể phát triển cơ vai một cách toàn diện?

bai-tap-phat-trien-co-vai-cho-nam

Thay vì 1 buổi tập/ tuần thì hãy nhân đôi nó lên và thay thế 1 nhóm cơ khác trong ngày khác. Tập luyện thường xuyên sẽ đòi hỏi