quá trình tập cơ vai

Những nguyên tắc cơ bản hiệu quả khi tập cơ vai với xà đơn

wlf-2

Thở sâu chậm và đều. Đây không chỉ là yêu cầu quan trọng trong bài tập xà đơn mà tất cả các bài tâp thể dục đều chú trọng